Wageningen: richt Europese Landbouwuniversiteit op

WAGENINGEN, 7 SEPT. Wageningen zou met steden in zes andere Europese landen moeten komen tot de oprichting van één Europese Landbouw- en Milieu-universiteit. Deze universiteit zou Euforia (European University for Environment and Agriculture) moeten heten.

Daarvoor pleitte prof. dr. S.B. Kroonenberg, hoogleraar geologie en mineralogie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, vandaag tijdens de opening van het academisch jaar. Volgens Kroonenberg prijst het Nederlandse universitair onderwijs zich met een studieduur van vier jaar en veel te weinig studie-uren langzamerhand de markt uit.

“Nu al doet 60 procent van de Wageningse studenten een stage of afstudeervak in het buitenland, om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Wageningen is weliswaar klein in Nederland, maar ten opzichte van andere Nederlandse universiteiten groot in de rest van de wereld,” aldus de hoogleraar, die beperking van de studieduur “één van de meest fantastische blunders in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs” noemde.

De Euforia zou gevestigd moeten worden in Wageningen, Montpellier, Kopenhagen, Florence, Cordoba, Reading en Hohenheim. De studenten zouden in eigen land een propedeuse in de eigen taal moeten halen. Daarna zou de studie Engelstalig en modulair moeten worden vervolgd, waarbij stage of afstuderen aan een buitenlandse faculteit essentieel is. De afgestudeerden zouden een Europees MSc-diploma moeten krijgen.

Volgens Kroonenberg moeten de tropische studies gedeeltelijk in de ontwikkelingslanden zelf gedoceerd worden. De Landbouwhogeschool heeft daarvoor al steunpunten in Costa Rica en de Sahel.

Kroonenberg vindt dat de Landbouwuniversiteit achter gaat lopen als het onderwijs niet aangepast wordt aan de Europese standaardisering van bijvoorbeeld waterkwaliteit, levensmiddelen, milieubeleid en paspoorten.

Dr. ir. M.P.M. Vos, voorzitter van het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit voegde er maandag nog aan toe dat wat hem betreft HBO en WO in de toekomstige Euforia kunnen samengaan. “Het gescheiden systeem van HBO en WO heeft zijn langste tijd gehad,” voorspelde Vos.