Universiteiten bezorgd over groei hogescholen

ROTTERDAM, 7 SEPT. Veel universiteitsbestuurders maken zich zorgen over de sterke opkomst van de hogescholen. Dat bleek vandaag bij de opening van het academisch jaar. In verscheidene openingsredes werd gepleit voor het handhaven van de huidige tweedeling van het hoger onderwijs in universiteiten en hogescholen.

De minister van onderwijs moet paal en perk moet stellen aan de opkomst van de hogescholen, zo meenden veel sprekers. De bedreiging door de hogescholen zou het beste kunnen worden weggenomen door meer nadruk te leggen op het unieke karakter van de universiteiten: de koppeling van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

In Wageningen pleitte collegevoorzitter M.P.M. Vos als enige universitaire bestuurder voor het opheffen van de huidige tweedeling. “Terwijl de hogescholen op uiterst creatieve wijze hun grenzen aan het verleggen zijn, reageren de universiteiten vooral afhoudend op die ontwikkeling, als ging het om een grote bedreiging”, aldus Vos.

De voorzitter van de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten, W.C.M. van Lieshout, schetste aan de Maastrichtse Universiteit een nieuwe structuur voor het hoger onderwijs. Ook hij gaat daarbij uit van het voorlopige voortbestaan van het huidige stelsel. Volgens Van Lieshout is een grotere differentiatie onontkoombaar. Zowel universiteiten als hogescholen zouden twee "stromen' krijgen: eén gericht op specifieke wetenschappelijke opleiding respectievelijk beroepsopleiding en een stroom met een algemene hogere opleiding.

De technische universiteiten wijzen er ook dit jaar weer op dat de cursuduur volgens hen te kort is. Minister Ritzen (onderwijs), die aan de technische universiteit in Eindhoven sprak, maakte echter duidelijk voorlopig niets te voelen voor verlenging van de cursusduur. Hij riep de technische universiteiten op eerst nog eens zorgvuldig naar het curriculum te kijken en naar de programmering van het onderwijs. Hij wil bovendien de uitkomsten van een internationaal vergelijkend onderzoek afwachten voordat hij over de lengte van de studie beslist.

Ritzen riep de technische universiteiten tevens op zich te bezinnen op de aantrekkelijkheid van hun opleidingen. Volgens Ritzen schrikken de technische universiteiten veel potentiële ingenieurs af door onredelijk hoge drempels op te werpen bij het begin van de studie en extreme eisen te stellen aan studenten in het eerste jaar.