Sobtsjak ontloopt Nederlanders

ST. PETERSBURG, 7 SEPT. Burgemeester Anatoli Sobtsjak van Sint-Petersburg heeft dit weekeinde verstek laten gaan bij de festiviteiten ter gelegenheid van de opening van een Nederlands handelskantoor in zijn stad.

Op een diner in zijn eigen residentie, waar hij volgens het draaiboek samen met minister Piet Bukman van landbouw en diens Russische collega Viktor Chlystoen aan zou zitten, was hij zaterdagavond absent. Ook de overige plechtigheden werden niet door zijn aanwezigheid opgeluisterd. Sobtsjak gaf er de voorkeur aan naar Moskou af te reizen waar hij vandaag een jongerenconferentie zou moeten toespreken. Sobtsjak liet zich representeren door zijn echtgenote Loedmilla Naroesova.

De Nederlandse zakenlieden werd gezegd dat burgemeester Sobtsjak nog op "dienstreis' in Italië was. Volgens enkele gemeenteraadsleden van de stad was dat echter pertinent niet waar. In de ogen van enkele in Rusland gevestigde Hollandse ondernemers, die ook aanwezig waren bij de plechtigheden, illustreerde Sobtsjak met zijn absentie dat Nederland voor hem vooralsnog niet de allerhoogste prioriteit heeft.

De opening van de Holland Trade Bridge in Sint-Petersburg was een gezamenlijk project van de kamers van koophandel van Amsterdam, Rotterdam en de Russische havenstad alsmede de Nederlandse ondernemer/kunstmaecenas Bob Meijer van het Haagse winkelcomplex Babylon.

De Nederlandse delegatie (een breed gezelschap met niet alleen de voorzitters Ruud de Bok en Rob de Vilder en andere vertegenwoordigers van de twee kamers van koophandel, PTT-Telecom, het produktschap voor vee en vlees, Stork, Smit-International maar ook ondernemers als makelaar Cor Zadelhoff en oud-wereldkampioen dammen Harm Wiersma alsmede mevrouw Odette Taminiau, de echtgenote van burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam) stond onder leiding van minister Bukman, diens secretaris-generaal Tjibbe Joustra, ambassadeur Joris Vos en de Rotterdamse wethouder Joop Linthorst.

Het kantoor van Holland Trade Bridge moet het bedrijfsleven uit Nederland gaan begeleiden bij hun eerste stappen op de Russische markt. Holland Trade Bridge beoogt hierbij geen winst te maken, hetgeen de Russische partners in deze bilaterale kamer van koophandel vooralsnog bevreemdt. De activiteiten van dit bureau lopen vooruit op de opening van het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg.

De organisatie en regie van de feestelijkheden rondom de opening van het kantoor van Holland Trade Bridge was vooral in handen van Meijer, tevens uitbater van een deftig hotel-restaurant in Voorburg. Meijer heeft onlangs in Sint-Petersburg een aantal winkels geopend waar Westerse produkten tegen roebels worden verkocht. De diners in het vliegtuig en in de residentie van Sobtsjak waren door de chef-kok van dit restaurant verzorgd. In het "damesprogramma' was een excursie langs de nieuwe winkelketen opgenomen.

Om de opening van de winkels in Sint-Petersburg enige publieke luister bij te zetten, had Meijer naar analogie van het jaarlijkse "Prinsengracht-concert' in Amsterdam op een boot in de Neva bovendien een piano-recital van de oude Russische pianist Sjoera Sjarkaskij georganiseerd. De genodigden konden het concert Paradijs op het water op speciale "VIP-boten' beluisteren, de kleine duizend belangstellende burgers uit Sint-Petersburg vanaf de wallenkant.

    • Hubert Smeets