Samson van Cochran nu wel wat beter

Voorstelling: Samson et Dalila van C. Saint-Saëns door de Ned. Opera m.m.v. o.a. William Cochran. Gehoord: 6/9 Muziektheater Amsterdam. Nog niet uitverkochte herhalingen aldaar: 11, 14, 17/9.

De première van Samson et Dalila, verleden week maandag als opening van het nieuwe seizoen van de Nederlandse Opera, had een treurig verloop voor de beroemde Amerikaanse tenor William Cochran in rol van Samson. Al in het begin schoot hij bij hoge noten akelig uit en dat overkwam hem nog verschillende malen, terwijl hij tussendoor ook geen enkele indruk kon maken. In de tweede pauze keek een dokter in zijn keel, maar die kon niets bijzonders constateren. Premièrezenuwen bij dit roldebuut, was de conclusie.

Gistermiddag, bij de derde voorstelling, waren de zenuwen kennelijk verdwenen en klonk na een zwak begin nog slechts één uitschietertje. Maar voor het overige was de vocale prestatie van Cochran nog steeds weinig riant en standvastig. Hij klonk, op een paar goede pianissimo hoge noten na, ruig en onevenwichtig met af en toe een hinderlijk tremolo en zonder de in dit repertoire vereiste krachtige welluidendheid. Duidelijk is dat de vier jaar geleden gecontracteerde Cochran inmiddels een ernstige stemcrisis heeft, die hem nu op zijn minst een verre van ideale vertolker doet zijn van de rol van Samson.

    • Kasper Jansen