Raad wijst project van Cargo af

DEN HAAG, 7 SEPT. De Raad van State heeft vandaag het verzoek van de Stichting Cargo om een voorlopige vergunning voor het storten van een met twintigduizend broden gevulde hoogspanningsmast in de Noordzee afgewezen.

De Stichting vroeg die vergunning aan vooruitlopend op de uitspraak in een bodemprocedure. Het ministerie van verkeer en waterstaat weigert Cargo een vergunning te verlenen, omdat het project in strijd is met de Wet Verontreiniging zeewater.