Raad van State akkoord met inhoud WAO-voorstel

DEN HAAG, 7 SEPT. De Raad van State gaat akkoord met de inhoud van het WAO-voorstel van het kabinet. Van dit hoogste adviesorgaan van de regering mogen uitkeringen van huidige WAO'ers op den duur worden bevroren.

Dit bevestigen bronnen in Den Haag. Het advies van de Raad van State is nog geheim. De dreiging dat het kabinet met zijn WAO-voorstel in conflict komt met de PvdA-fractie is daarmee niet afgenomen. De PvdA-fractie heeft 1 mei jl. laten weten dat de voorgenomen bevriezing van de uitkering van huidige WAO'ers niet moet doorgaan en staat nog steeds op dit standpunt. Een potentiële meerderheid in de Tweede Kamer (behalve PvdA ook VVD, D66 en Groen Links) is het daarmee eens.

Het kabinet houdt echter onverkort vast aan zijn voorstel. Dit komt erop neer dat, afhankelijk van de leeftijd, de uitkeringen van huidige WAO'ers onder de 50 jaar nog één tot drie jaren meegroeien met de loonontwikkeling en daarna worden "bevroren' tot ze het niveau hebben bereikt waarop de arbeidsongeschikte volgens de nieuwe regels recht heeft.

PvdA-staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) bevestigde deze week in FNV Magazine opnieuw dat het kabinet het wetsvoorstel op dit punt nu ongewijzigd zal laten, omdat het aantal WAO'ers nog niet op het nagestreefde niveau van 758.000 (hele) uitkeringen zit. Het kabinet wil ook nog steeds dat het voorstel per 1 januari 1993 wet wordt. De eerste bevriezing van huidige WAO-uitkeringen doet zich dan op 1 januari 1994 voor. Maar ook geeft Ter Veld aan dat de wet voor wat betreft de bevriezing alsnog kan worden veranderd. “Zitten we op die datum toch dicht bij die 758.000 uitkeringen, dan kan je dat deel van het wetsvoorstel nog steeds wijzigen.”