Plagiaat

De Amerikaanse antropoloog Vincent Crapanzano (NRC Handelsblad, 1 september) is nogal mild in zijn beoordeling van het verschijnsel plagiaat. Nochtans is een "plagiarius' in het Latijn niets anders dan een "mensenrover'.

Wat in de discussie over het plagiaat door Van Dis wordt overgeslagen is dat hier niet een schrijver van reisboeken werd ontmaskerd, maar ook een "intellocraat' die als literaire makelaar eigen en andermans werk promoot in de media. Uit die positie behoorde hij tot voor kort tot de vormers van het nationale geweten. Vandaag staat hij terecht als een mensenrover, een plagiarius.

Door deze affaire hebben de media die Van Dis aan het woord lieten eveneens een deel van hun geloofwaardigheid verloren. De vraag is dus niet wie koopt nog dat boek van Van Dis dat hij niet helemaal zelf heeft geschreven, maar wie wil nog naar hem kijken en luisteren? De Nederlandse media hebben een orakel minder.

    • Camille Huysmans