Peilingen duiden op steun voor Maastricht

PARIJS, 7 SEPT. De voorstanders van ratificatie van het verdrag van Maastricht, waarover de Franse kiezers op 20 september in een referendum zich uitspreken, lijken aan de winnende hand. Dit blijkt uit drie verkiezingsonderzoeken die het afgelopen weekeinde zijn gepubliceerd.

Het aantal ja-stemmers bedraagt nu 54 à 55 procent. Ruim een week geleden waren de tegenstanders van goedkeuring van de Europese Monetaire en Politieke Unie nog in de meerderheid (51 procent). Maar uit het jongste onderzoek, dat vanochtend in Le Parisien werd gepubliceerd, heeft nog altijd 38 procent van de kiezers geen mening.

De laatste twee weken voor het referendum gaat de strijd voor of tegen ratificatie van "Maastricht' vooral om de zwevende kiezer. De leiders van de campagne tegen ratificatie concentreren hun aanvallen steeds meer op de persoon van president François Mitterrand. “De kiezers van de oppositie die op 20 september ja zeggen tegen Europa, zullen op 21 september ontdekken dat ze ja tegen Mitterrand hebben gezegd”, aldus Charles Pasqua, de leider van de gaullistische RPR in de Senaat.

Het optreden van de president afgelopen donderdagavond in de drie uur durende tv-uitzending over "Maastricht' is volgens een opinieonderzoek van gisteren positief beoordeeld. Van de ondervraagde Fransen vond 57 procent de president “overtuigend”, 48 procent meent dat zijn argumenten voor de Europese Unie “geruststellend” waren en 47 procent is van mening dat de uitzending “bevorderlijk” zal zijn voor het ja tegen "Maastricht'.

Pag 5: Omslag in Franse opinie over verdrag

Op het Elysée bestaat de opvatting dat Mitterrand het tij van het neen vooral heeft gekeerd met zijn concept dat het verdrag van Maastricht bescherming biedt tegen de gevolgen van het in werking treden van de uniforme markt in de EG op 1 januari 1993. De belangrijkste leiders van de oppositie die voor ratificatie zijn, zoals oud-president Giscard d'Estaing, menen dat er al een omslag in de publieke opinie ten voordele van het ja was voor Mitterrand in de tv-uitzending de confrontatie aanging met een aantal kiezers en Philippe Séguin, een andere (gaullistische) leider van de campagne tegen "Maastricht'.

Steeds meer Fransen lijken te beseffen dat op 20 september alleen over ratificatie van het verdrag inzake de Europese Unie wordt beslist en niet over het lot van Mitterrand en de regerende socialistische partij. Giscard, de leider van de liberale UDF, en belangrijke leiders van de gaullistische RPR wijzen hier voortdurend op. Giscard zei gisteren dat de splitsing van de aanhang van UDF en RPR “niet zo diep zal zijn”. De oud-president, groot voorstander van "Maastricht', hoopt 60 à 70 procent van de liberale kiezers achter zich te krijgen.

Na bondskanselier Kohl, donderdagavond op de tv, en de Spaanse premier Gonzalez die een rede hield in Straatsburg, pleitte afgelopen weekeinde ook de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bill Clinton voor ratificatie van "Maastricht'. Tegenover de Spaanse krant El Mundo zei Clinton dat verwerping van de Europese Unie door de Fransen een “catastrofe voor Europa en de gehele wereld zou zijn”.

    • Jan Gerritsen