Onderlinge steun

SEOUL, 7 SEPT. Noord- en Zuid-Korea hebben vandaag overeenstemming bereikt over een economisch akkoord dat als basis moet dienen voor de handel tussen de twee landen. Het is voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog dat de twee landen zo'n akkoord sluiten.