"Landbouwbeleid EG moet anders'

ZOETERMEER, 7 SEPT. Minister Bukman (Landbouw, natuurbeheer en visserij) “acht de kans groot” dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap binnen een paar jaar opnieuw moet worden aangepast. Voor de inkomenstoeslagen die de EG voor overschotten aan landbouwers betaalt, zouden tegenprestaties moeten worden gevraagd.

Bukman heeft dit gisteravond gezegd tijdens de opening van de bijeenkomst van IPCAT, de internationale beleidsraad over landbouw en handel. De bijeenkomst wordt tot en met dinsdag gehouden op het terrein van de Floriade in Zoetermeer. Aan de bijeenkomst nemen onder andere politici en vertegenwoordigers van landbouworganisaties en bedrijfsleven uit een groot aantal landen deel.

De aanpassing van het EG-landbouwbeleid waarover de landbouwministers het in mei eens zijn geworden na een paar jaar onderhandelen, is volgens hem geen echte verandering geweest. Bukman betwijfelt of de hervormingen voldoende zullen zijn om de overschotproblemen op te lossen en de uitgaven te beteugelen. Hij gelooft niet dat het systeem van directe inkomenstoeslagen zonder tegenprestatie op den duur politiek houdbaar is. Bukman: “Het overheidsingrijpen in de landbouwsector is min of meer te ver doorgeschoten, zijn doel voorbij”.

“Sterker nog: ik ben er van overtuigd dat een volgende discussie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal gaan over de vraag welke tegenprestatie er zal moeten worden geleverd voor het recht op een permanente inkomenstoeslag. Ik vind dat ook een gezonde discussie”, aldus de minister.

Een discussiepunt dat volgens hem zeker op de agenda zal komen, is het binden van directe inkomenssteun aan “een duidelijke contraprestatie in het kader van natuur- en landschapsonderhoud”. Het zal volgens hem niet eenvoudig zijn zo'n soort beleid te verwezenlijken. Hij vindt evenwel dat “het wel eens een goedkope manier zou kunnen zijn om het boereninkomen op een redelijk niveau te houden, het platteland voor ontvolking te behoeden, en natuur- en landschapswaarden in stand te houden”.

Ook zou er volgens Bukman een koppeling aan milieudoeleinden kunnen worden gemaakt. “Hectaresteun indien bij de produktie aan bepaalde milieu-eisen wordt voldaan. Ik denk dat op deze manier een brug geslagen kan worden tussen landbouw enerzijds en natuur, landschap en milieu anderzijds. We moeten die kant op, ook omdat het naar mijn stellige overtuiging niet houdbaar is permanent een inkomen uit publieke middelen