Kok: schoonheidsfout van Mitterrand over "Maastricht'

BATH, 7 SEPT. Minister Kok (financiën) vindt dat president Mitterrand in het tv-debat over het Verdrag van Maastricht een “schoonheidsfout” heeft gemaakt door een verkeerde weergave van de onafhankelijke positie van een toekomstige Europese Centrale Bank (ECB). De bewindsman liet zich de kritiek op het Franse staatshoofd ontvallen na het informele Ecofin-beraad in Bath.

Mitterrand zei afgelopen week dat het bestuur van een toekomstige ECB het beleid moet uitvoeren dat door de EG-lidstaten is uitgezet. Hij reageerde op kritiek dat de Franse regering straks niets meer heeft te vertellen over het monetaire beleid.

De interpretatie van Mitterrand is volgens Kok in strijd met de verdragstekst voor de Europese en Monetaire Unie, die vorig jaar is opgesteld. Volgens Kok staat daarin letterlijk (artikel 107) dat het aan het bestuur van een toekomstige ECB (bestaande uit de presidenten van de centrale banken van de EG-lidstaten) “niet is toegestaan instructies te vragen dan wel te ontvangen” van regeringen van EG-lidstaten of EG-organen. Daaraan is nog toegevoegd dat ook geen pogingen mogen worden gedaan de ECB of de nationale centrale banken “te beïnvloeden”.