Kohl wil breed overleg over Duitse economie

BONN, 7 SEPT. Kanselier Helmut Kohl heeft de oppositionele SPD, de Duitse deelstaatregeringen en de vakbeweging en de werkgeversorganisaties vanmorgen opgeroepen voor overleg over de Duitse economie en de opbouw van Oost-Duitsland.

Kohl ging daarmee ook in op een aanbod van SPD-voorzitter Björn Engholm om samen te zoeken naar oplossingen voor “nationale problemen”.

Regeringswoordvoerder Dieter Vogel zei vanmorgen in een toelichting dat Kohl zo'n overleg voor volgende week plant. Hij wil praten over het verzekeren van Duitslands internationale concurrentie en zijn toekomst als financieel centrum in Europa. Tevens wil hij bereiken dat de deelstaten en gemeenten hun uitgavengroei de komende jaren tot 3 procent beperken (de federale overheid begroot 2,5 procent), terwijl werkgevers en werknemers in het kader van een nationaal “solidariteitspact” bereid moeten zijn tot meer inkomensmatiging en flexibilisering van arbeidstijden in West-Duitsland. Daartegenover zouden vormen van investeringsloon staan, evenals een grotere bijdrage van de hogere inkomens in de kosten van de Duitse eenheid.

Hoe het solidariteitspact eruit moet zien, is nog onduidelijk. Niet alleen omdat het overleg met de oppositie en de sociale partners daarover nog moet beginnen, maar ook omdat daarover binnen de regeringscoalitie nog steeds grote meningsverschillen bestaan. Die zijn ook niet verdwenen in een vijf uur durend top-overleg in Kohls kanselarij, gisteravond en -nacht. Wel lijkt vast te staan dat de in de CDU-fractietop vorige week voorgestelde verplichte en renteloze leningen voor hogere inkomens niet doorgaan. Daartegen heeft de FDP zich vierkant verzet, terwijl minister Theo Waigel (CSU, financiën) ook al bezwaar heeft gemaakt. Volgens hem zouden verplichte leningen zowel voor de kapitaalmarkt als de economie schadelijk zijn. Waigel zelf voelt nog steeds wel voor een vrijwillige, laagrentende en fiscaal begunstigde Duitsland-lening om de kosten van de opbouw in de vroegere DDR te helpen dragen.

De FDP is ook tegen Waigels idee. Zij meent dat de overheid rigoureus moet bezuinigen en de belastingen niet moet verhogen, ook niet via quasi andersluidende suggesties. Waigel heeft trouwens ook zelf beperking van overheidsuitgaven zijn eerste priorioteit genoemd. Berichten in het weekblad Der Spiegel dat hij overweegt om de BTW begin volgend jaar niet van 14 op 15 maar op 16 procent te brengen, zijn vanmorgen door Waigels ministerie ontkend.

De SPD sprak vanmorgen van “een treurspel” in Kohls coalitie. Zij is bereid tot het door hem voorgestelde brede overleg, maar zou wel willen dat de behandeling van de begroting-'93, die voor morgen in de Bondsdag op de agenda staat, dan ook wordt uitgesteld. De SPD zal in het overleg volgende week in elk geval voorstellen om “het sociale gat” in de dekking van de uitgaven voor de opbouw van Oost-Duitsland te sluiten met een “solidariteitsheffing” voor een paar jaar. Zij wil voor de hogere inkomens zolang een tienprocents opslag op de belastingschuld en BTW-beperking voor Oostduitse produkten.

    • J.M. Bik