Kamer verbijsterd over auto-voorstel

DEN HAAG, 7 SEPT. In de Tweede Kamer is met een mengeling van ongeloof en verbijstering gereageerd op het CDA-voorstel om de sociale diensten beter te laten controleren in hoeverre mensen met een bijstandsuitkering een nieuwe auto bezitten. In het kader van de fraude-bestrijding wil het CDA de bestanden van sociale dienst en rijksdienst voor het wegverkeer aan elkaar koppelen.

Het Kamerlid L. Schoots (PvdA) verwijt in een persoonlijke brief aan het Kamerlid A. Doelman-Pel (CDA), de indienster van het voorstel, dat met de suggestie “iedere uitkeringsgerechtigde die in het bezit is van een auto bij voorbaat verdacht wordt gemaakt als potentiële fraudeur. (...) Komen jullie in het kader van de fraudebestrijding met soortgelijke voorstellen van controle van mensen die een boot kopen of meer dan een keer per jaar op vakantie gaan?”

VVD-woordvoerder R. Linschoten, die het voorstel al eerder als "ridicuul' afdeed, wijst er op dat de door het CDA voorgestelde controle gemakkelijk ontdoken kan worden. Niemand is wettelijk verplicht zijn auto ook op zijn eigen naam te laten registreren, aldus Linschoten.

Doelman-Pel reageert verbaasd op alle commotie. “We vinden toch dat wetten moeten worden nageleefd? Als ik een huis van zes ton koop gaat de fiscus mij ook kritische vragen stellen.” Haar voorstel moet de efficiency van de sociale diensten vergroten. Die kunnen nu ook al bij de rijksdienst voor het wegverkeer navraag doen over het auto-bezit van uitkeringsgerechtigden. Door koppeling van de bestanden kunnen tijd en energie worden bepaard, aldus Doelman. Het verbaast haar dat de VVD die straffe fraude-bestrijding voorstaat, haar voorstel als "ridicuul' afdoet.

Het CDA vraagt zich verder af of de hoogte van de bijstand niet moet gaan varieren. De ene uitkeringsgerechtigde heeft meer (woon)-lasten dan de ander of krijgt meer financiële steun van zijn omgeving dan de ander, aldus de CDA-fractie in een reactie op wijzigingsvoorstellen aangaande de Bijstandswet.