Japanners zijn een tevreden volk

TOKIO, 7 SEPT. De Japanners zijn een tevreden volk. Maar ze zouden graag meer tijd besteden aan hun naaste verwanten, sowieso in hun dagelijkse leven meer vrije tijd willen hebben, en stellen geestelijke verrijking boven materieel gewin.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde steekproef onder 10.000 Japanners van 20 jaar en ouder op een bevolking van 123 miljoen, die in mei is gehouden. De respons was 75 procent. Het onderzoek, het 38ste, wordt elk jaar gedaan, in opdracht van de minister-president.

Bijna zeventig procent (69,3 %) van de ondervraagden is tevreden te zijn met zijn bestaan, 2,2 procentpunten meer dan vorig jaar. De categorie heel jonge vrouwen van amper 20 nog het meest (78,8 %), die van jonge mannen van net 30 nog het minst (42 %).

Ruim twee maal zo veel ondervraagden als vorig jaar wil meer tijd besteden aan zijn verwanten (43 % tegenover 21 % in 1991). 37 Procent is van plan meer van het leven te maken door meer vrije tijd te nemen; dat was tien jaar geleden nog maar 21 procent. Een recordaantal (57,2 %) zegt geestelijke verrijking te stellen boven materiële bezittingen, een stijging van 5,2 punten in een jaar tijd. Nog maar 21 procent wil langer werken om meer geld te verdienen, dat was vijf jaar geleden nog 27 procent.

Hoewel van de eigen woningbezitters 76 procent tevreden is, is van de huurders 59 procent ontevreden met hun woonsituatie. Van de stadsbewoners zegt 42 procent ongelukkig te zijn met de geringe groottte van hun woning, van de bewoners van sociale woningen is dat percentage 74. In totaal wil 26 procent betere behuizing.

Van de inwoners van de agglomeratie Tokio (30 miljoen inwoners) zegt 81 procent het openbaar vervoer en de winkelaccomodatie gerieflijk te vinden, tegenover 65 procent in de landelijke gebieden. Tevredenheid over het natuurlijke milieu scoort respectievelijk 55 en 87 procent.

Betere voeding wil 13 procent van de ondervraagden.

Als altijd rekent de overgrote meerderheid van de Japanners zich tot de middenklasse (90 %).