Intrinsieke waarde NMB Vastgoed Fonds daalt 6,5 pct

De intrinsieke waarde per aandeel NMB Vastgoed Fonds is in de eerste helft van dit jaar met 6,5 procent gedaald van 36,22 gulden eind vorig jaar tot 33,86 gulden eind juni 1992. Het eigen vermogen daalde in die periode met 14,2 miljoen tot 319 miljoen gulden.

Het indirecte beleggingsresultaat, waarin de valuta-effecten mede zijn begrepen, kwam uit op 9,4 miljoen gulden negatief. Dit vooral als gevolg van afwaarderingen in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Nederland. Het directe beleggingsresultaat bedroeg 10,2 miljoen tegen 17,9 miljoen gulden over heel 1991. Per aandeel was het directe beleggingsresultaat 1,09 gulden, een stijging op jaarbasis van ruim 10 procent in vergelijking met het directe beleggingsresultaat per aandeel over 1991 van 1,95 gulden.

Voor het tweede halfjaar wordt een hoger direct beleggingsresultaat verwacht. Omdat het indirectie beleggingsresultaat mede wordt bepaald door ontwikkelingen op de vastgoedmarkten en door valutaverschillen kan de directie daarover op korte termijn geen uitspraak doen.