Halfjaarwinst Tulip Computers omlaag

Over de eerste zes maanden van dit jaar heeft Tulip Computers een omzet behaald van 173 miljoen gulden.

Hierbij werd een netto winst van 5,3 miljoen gemaakt tegen 8,2 miljoen gulden in 1991. Over de eerste helft van vorig jaar was de omzet 187 miljoen inclusief de omzet van Compudata dat per 1 maart 1992 werd verkocht. Exclusief Compudata was de omzet over de eerste helft van 1991 171 miljoen gulden. Hiermee vergeleken werd over de eerste jaarhelft van 1992 een omzetstijging van 1,4 procent gerealiseerd.

De netto winst over de eerste zes maanden van 1991 (8,2 miljoen) bevatte een bijzondere bate van 3,8 miljoen gulden, terwijl de netto winst in de eerste zes maanden van het lopende jaar een bijzondere bate van 3,5 miljoen bevat uit de verkoop van Compudata. De winst per aandeel over de eerste helft van 1992 komt op 1,22 gulden tegen 1,93 gulden over de eerste helft van vorig jaar. Door de onzekere situatie in Europa en die op de computermarkt is het niet mogelijk een prognose te geven over het verdere verloop van 1992, aldus de directie.