EG-ministers zien af van herschikking, dollar blijft stabiel

BATH, 7 SEPT. De EG-ministers van financiën en centrale-bankpresidenten zullen niet overgaan tot een herschikking van de munten in het Europese Monetaire Stelsel (EMS). Zij kwamen dit afgelopen weekeinde in het Britse Bath overeen tijdens een informeel economisch beraad.

De bewindslieden en bankpresidenten waren er in Bath op uit de rust op de valutamarkten te herstellen, mede in het licht van de onzekerheid over de uitslag van het Franse referendum. Zij bevestigden met hun uitspraak een eerdere verklaring van het Monetaire Comité van de EG, dat ruim een week geleden ook al een herschikking van de EG-munten uitsloot.

De koers van de dollar bleef vanmorgen op peil (1.5850 gulden). De toezegging van de Duitse Bundesbank de rente niet verder te verhogen, was hier mede oorzaak van. Het pond steeg licht.

In de slotverklaring staat ook dat “in het licht van vertragende perspectieven op economische groei elke gelegenheid zal worden aangegrepen om de rente te verlagen”. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat het “proces van desinflatie” zo'n renteverlaging mogelijk moet maken. De ministers en bankpresidenten verwelkomen tegelijkertijd het feit dat de Bundesbank “onder de huidige omstandigheden” niet van plan is de rente te verhogen. De presidenten van de centrale banken bevestigen verder hun bereidheid op de valutamarkten te interveniëren om spanningen tegen te gaan.

De ministers en bankpresidenten onderstrepen verder dat het "convergentieprogramma' van diverse landen, gericht op gezondmaking van de overheidsfinanciën en beheersing van lonen en kosten, zullen worden voortgezet. Deze programma's moeten de EG-lidstaten voorbereiden op een Europese Monetaire Unie, waarover vorig jaar in Maastricht afspraken zijn gemaakt. De Britse minister Lamont noemde de uitkomst van het beraad in Bath “beduidend”. Minister Kok sprak van een “behoorlijk resultaat”. De Duitse minister Waigel onderstreepte direct na afloop al dat “renteverlagingen niet worden gedecreteerd, maar moeten worden verdiend”.