Duitse president bepleit een Europese oplossing vluchtelingenprobleem

BONN, 7 SEPT. Volgens bondspresident Richard von Weizsäcker, staat Duitsland de komende zes maanden op het gebied van de asielpolitiek niet alleen voor een “krachttoer” maar moet er daarvoor beslist ook “een Europese oplossing” komen omdat zo'n 500.000 asielzoekers “de belasting voor Duitsland te groot laten worden”.

Weizsäcker bracht zondag een bliksembezoek aan een door Roemenen en Bulgaren bewoond opvangcentrum in het Mecklenburgse plaatsje Waren (50 km ten westen van Neubrandenburg). Hij wees op de beroerde economische situatie in de vroegere DDR. Maar voor geweld tegen buitenlanders bestaat echter “geen enkel excuus”, zei hij.

In een vraaggesprek met het massablad Bild zegt oud-bondskanselier Helmut Schmidt: “Geen volk ter wereld zou het uithouden wanneer er, zoals in Duitsland, elk jaar een half miljoen buitenlanders bijkomen, die de taal niet spreken. Artikel 16 van de grondwet verplicht ons toch niet om jaarlijks 500.000 mensen toe te laten?”

Schmidt waarschuwt dat er nu, anders dan in de vroege jaren dertig, weliswaar geen economische wereldcrisis is, maar dat “wij Duitsers nog steeds een onzeker (gefährdetes) volk zijn”. Hij herinnert eraan dat dat de nazi's bij hun machtsgreep in 1933 hun voordeel deden met economische misère en gebrek aan perspectief. “Dat maakt het makkelijk mensen te verleiden, vooral de jeugd.” Schmidt acht Duitsland nu “zonder leiding” en noemt de politici die vandaag regeren “dilettanten die er vermoedelijk niets meer zullen bijleren” en die “met hun dwaze geklets zelfs de Europese eenheid in gevaar brengen”.

In de deelstaten Hessen en Beieren is zaterdag de staf gebroken over de ommezwaai van de partijtop van de SPD, twee weken geleden in de zogenoemde “Petersbergse verklaring”, inzake het asielbeleid en de inzet van Duitse militairen onder VN-vlag buiten het NAVO-gebied - eventueel ook voor vredesafdwingende acties. Het gewest Hessen wees met 161 tegen 133 stemmen elke medewerking van de SPD af om de grondwet zó te helpen wijzigen dat Kampfeinsätze in VN-verband mogelijk worden en de uitwerking van het principiële recht op asiel bij nadere wet wordt uitgewerkt (en beperkt tot “werkelijk vervolgden”).

Pleidooien van Hans Eichel, de SPD-premier van Hessen, om de landelijke partijtop te volgen vonden te weinig steun. Ook het bestuur van de Beierse SPD sprak zich zaterdag, tegen de zin van de regionale partijvoorzitter Renate Schmidt (vice-voorzitter Bondsdag), tegen de koers-Enholm uit. Een partijraad in Engholms thuisstaat Sleeswijk-Holstein ging wèl akkoord. Het laatste woord is volgende maand waarschijnlijk aan een buitengewoon, door Engholm ook zelf nu gewenst, buitengewoon partijcongres.

    • J.M. Bik