Deense premier wil referendum in 1993

KOPENHAGEN/LONDEN, 7 SEPT. De Deense premier, Poul Schlüter, is voorstander van een nieuw referendum over de relatie van zijn land tot de Europese Gemeenschap in de eerste helft van het volgend jaar. Dat zei hij gisteravond voor de Deense televisie.

De Deense premier achtte het mogelijk dat “een dergelijke consultatie op een nieuwe basis wordt gehouden, anders dan het Verdrag van Maastricht zelf, dat de meerderheid van de Denen heeft verworpen en waarvan wij het resultaat moeten accepteren”. Schlüter wees er in dat verband op dat het Verdrag van Maastricht aan het eind van dit jaar toch niet van kracht kan worden als er slechts elf handtekeningen onder staan.

Of het referendum zal kunnen worden gehouden hangt af van de overige politieke partijen in Denemarken. Premier Schlüters minderheidsregering van liberalen en conservatieven beschikt maar over 59 van de 179 zetels in het parlement. De sociaal-democratische oppositie heeft al te kennen gegeven dat een nieuwe volksraadpleging voor haar alleen denkbaar is na nieuwe onderhandelingen met de Europese partners, die dan betere voorwaarden voor de Denen met zich mee zouden moeten brengen.

Een overwinning van het "nee' bij het Franse referendum over het verdrag betekent, volgens de Britse premier Major, het einde van "Maastricht'. “Zonder de instemming van elk van de twaalf lidstaten, kan het Verdrag van Maastricht niet van kracht worden. Het zou dood zijn. Het Deense referendum heeft al nee gezegd, met een kleine meerderheid. De combinatie van dit resultaat met een Frans nee zou beslissend zijn”, aldus de Britse premier vandaag in een toespraak bij de opening van een conferentie over "Europa en de wereld na 1992'. Major herhaalde de wens van zijn regering om de EG niet naar de Oosteuropese landen af te sluiten: “We kunnen geen nieuw economisch ijzeren gordijn ophangen”. (AFP)