VN: voor 434 miljoen dollar hulp nodig

GENÈVE, 5 SEPT. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde naties (UNHCR) streeft ernaar 434,1 miljoen dollar bijeen te brengen voor de 2,7 miljoen vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Dat heeft de Hoge Commissaris, Sadako Ogata, gisteren op een persconferentie in Genève, gezegd.

Ogata sprak van een dreigende “humanitaire ramp in het door oorlog verwoeste Joegoslavië”, die koste wat kost moet worden voorkomen. De naderende winter zal onder de vluchtelingen en bewoners van de oorlogsgebieden in ex-Joegoslavië wellicht meer slachtoffers maken dan de oorlogshandelingen tot nu toe deden, als er geen grootscheepse hulp in de vorm van voedselaanvoer, beschutting tegen kou en provisorische reparatie van behuizing en infrastructuur op gang komt.

Sadako Ogata zei de 434,1 miljoen dollar nodig te hebben om 45 procent van de de bevolking in Bosnië-Herzegovina en verder de vluchtelingen binnen de grenzen van Kroatië en Servië van voedsel, medicijnen en behuizing te kunnen voorzien. De Verenigde Staten hebben reeds 40 miljoen dollar voor het programma toegezegd, aldus de Amerikaanse ambassadeur Warren Zimmerman.

In totaal zijn in het uiteengevallen Joegoslavië ruim 2,7 miljoen mensen van huis en haard verdreven, aldus Ogata. Het aantal doden sinds het uitbreken van de strijd in juli vorig jaar bedraagt, volgens de voorzichtige schattingen, ongeveer 15.000.

Veel vluchtelingen bevinden zich nu nog in tenten zonder beschutting tegen de koude Balkan-winters, maar ook veel niet-gevluchte bevolking woont in door de oorlogshandelingen beschadigde huizen, veelal zonder ramen. De landbouw, en daarmee de aanvoer van voedselvoorraden voor de winter, is in veel gebieden vrijwel tot staan gekomen.