v.d. Broek: crisis bij Frans "nee' tegen Maastricht

DEN HAAG, 5 SEPT. Met recht kan volgens minister Van den Broek (buitenlandse zaken) van een crisissituatie worden gesproken als de Fransen op 20 september het Verdrag van Maastricht verwerpen.

De bewindsman zei dat gisteren op een vergadering van het Nederlands Christelijke Werkgeversverbond in Doetinchem. Hij wees erop dat de resultaten van de interne markt wel overeind blijven als een meerderheid van de Fransen nee zegt bij het referendum over "Maastricht'. “Die vloeit immers niet voort uit het Verdrag van Maastricht, maar uit de Europese Akte die in 1987 in werking is getreden.”

“Welke de afloop ook zal zijn, de discussie van de afgelopen tijd heeft aangetoond dat het uitbreiden van de Europese samenwerking tot supranationale samenwerking, met directieven en wetgeving uit Brussel, telkens opnieuw zorgvuldige toetsing behoeft. De afbakening tussen de bevoegdheden van de Commissie en de nationale regering dient helder te zijn”, zei de minister.