Toch Bosnische militairen naar Roermond; Serviërs direct verhuisd

ROERMOND, 5 SEPT. In het tijdelijk opvangcentrum in Roermond zijn gisteravond toch 26 Bosnische soldaten aangekomen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat zij elders zouden worden gehuisvest omdat onder de reeds aanwezige vluchtelingen onrust was ontstaan over de komst van de soldaten die hebben verklaard na hun herstel weer aan de strijd te willen deelnemen. Inmiddels hebben 24 Servische vluchtelingen het opvangcentrum verlaten. Zij zijn elders in Nederland ondergebracht.

Niet het ministerie van WVC bepaalt welke ontheemden in welke centra worden opgevangen, maar de Interimstichting Opvang Asielzoekers, aldus een woordvoerder van het departement in een reactie op de plaatsing van 26 Bosnische soldaten in het asielzoekerscentrum in Roermond. Deze interimstichting is door minister d'Ancona (WVC) in het leven geroepen ter voorbereiding van de verzelfstandiging in 1993 van de opvang van asielzoekers. d'Ancona houdt de politieke verantwoordelijkheid voor de opvang.

Burgemeester H.J. Kaiser van Roermond sprak gisteren met de directeur-generaal welzijn van WVC, J.N.M. Richelle, over de komst van de Bosnische militairen. Volgende week zal nader overleg plaats hebben over de ontstane situatie die volgens een woordvoerder van WVC het gevolg is van een communicatiestoornis.

Niet bekend

Niet bekend

Gisteren zijn 322 Joegoslavische vluchtelingen uit Zagreb vertrokken naar Nederland. De vluchtelingen zijn door de stichting Bosnië-Herzegovina voorgedragen voor opvang in Nederland. Aanvankelijk had de stichting een lijst ingediend van 1500 mensen die naar ons land zouden moeten kunnen komen. Na overleg met een ambtelijke delegatie die vorige week het voormalige Joegoslavië bezocht, bleven daarvan 322 namen over.