St. Maarten legt zich neer bij rijksmaatregel

PHILIPSBURG, 5 SEPT. Het bestuurscollege van St. Maarten is gisteren in Philipsburg met enig voorbehoud akkoord gegaan met de Algemene Maatregel van Rijksbestuur, die op 9 juli werd afgekondigd door de koninkrijksregering en die het eiland dwingt beslissingen voor te leggen aan de gouverneur van de Nederlandse Antillen.

De gedeputeerden noemden de maatregel overbodig, omdat zij de zaak zelf ook wel hadden kunnen regelen, maar beloofden constructieve medewerking bij de uitvoering van de maatregel. Dit bleek tijdens een persconferentie aan het eind van de besprekingen van minister Hirsch Ballin van Antilliaanse Zaken met de gezaghebber van St. Maarten en het bestuurscollege. Hirsch Balin kondigde tevens een aantal met ontwikkelingsgeld te financieren projecten aan, zoals een nieuw bestuursgebouw, verbetering van riolering, havenfaciliteiten, brandweer en luchthaven en het dempen van de niet in gebruik zijnde zoutpannen op het eiland. Voorts wordt het Courthouse, een oud houten gerechtsgebouw, gerestaureerd en wordt grote spoed gezet achter verbetering van het elektriciteitsbedrijf GEBE. De laatste weken wordt het eiland dagelijks getroffen door stroomstoringen van soms zes uur.