Spectaculaire winststijging voor Indover Bank

Incidentele factoren hebben ertoe bijgedragen dat de netto winst van de Indover Bank, een Amsterdamse dochteronderneming van de Indonesische centrale bank, in het boekjaar 1991/92 (tot en met maart) bijna is verviervoudigd.

De krap-geldsituatie in Indonesië leidde tot een krachtige verbetering van de renteresultaten.

In het verslagjaar nam de nettowinst toe van 3,4 miljoen gulden tot 12,7 miljoen gulden. De totale baten gingen van 46,9 miljoen gulden naar 87,8 miljoen gulden.