Schaken

Naar aanleiding van de schaakrubriek van Hans Ree van 15 augustus wil ik het een en ander recht zetten.

Er is tijdens het NK dames absoluut geen protest ingediend tegen Erika Sziva, laat staan dat haar diskwalificatie geëist is. Het volgende is echter wel gebeurd. Naar aanleiding van een artikel in Schaaknieuws, waarin stond dat Sziva slechts een half jaar in Nederland woont - terwijl het tijdens de opening uitgereikte reglement o.a. voorschrijft dat deelneemsters minstens een jaar in Nederland woonachtig moeten zijn - werd de wedstrijdleiding nog voor de tweede ronde gevraagd te onderzoeken of ze nu wel of niet speelgerechtigd was. Mocht dit niet zo zijn, dan werd voorgesteld haar buiten mededinging naar de titel te laten deelnemen. Het bondsbureau van de KNSB beschikte echter niet over de benodigde gegevens.

Na de vijfde ronde kwam aan het licht dat Sziva pas sinds 16 januari 1992 in Nederland ingeschreven stond. Deze mededeling zorgde voor enige commotie. Pas later presenteerde de wedstrijdleiding een kopie van Sziva's eerste voorlopige verblijfsvergunning, gedateerd 7 juli 1991, als bewijs voor haar recht op deelname.

    • S. de Vries