Rodamco doet weer forse afboekingen

ROTTERDAM, 5 SEPT. Het vastgoed-fonds van de Robeco Groep, Rodamco, heeft opnieuw grote afboekingen moeten doen. Het indirecte beleggingsresultaat is voornamelijk door het afwaarderen van panden gedaald naar 452 miljoen gulden negatief. Dit betekent dat het indirecte beleggingsresultaat uitkomt op 3,40 gulden per aandeel. In de eerste zes maanden van 1991/1992 waren deze bedragen respectievelijk 39 miljoen gulden en 0,34 gulden, eveneens negatief. Rodamco heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Per aandeel liep het directe beleggingsresultaat terug van 1,73 gulden tot 1,62 gulden. De intrinsieke waarde per aandeel daalde in het afgelopen half jaar van 58,41 gulden naar 56,73 gulden. In dit laatste bedrag is de winst van het eerste halfjaar verrekend. Ondanks de stroppen op de onroerend goedmarkt verwacht Rodamco dat het dividend per aandeel gelijk kan blijven aan dat van vorig jaar. Op de beurs noteerde Rodamco gisteren slechts 42 gulden. Dit betekent dat de beleggers veel minder vertrouwen in Rodamco hebben dan dat het onroerend-goedfonds zelf aangeeft.

Het onroerend goed van Rodamco moest de afgelopen maanden worden afgewaardeerd. In Noord-Amerika bedroeg deze afwaardering 2 procent die nagenoeg uitsluitend werd veroorzaakt door de waardedaling van de kantoren met 8 procent. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de afwaardering 11 procent en in Continentaal Europa - sterk geconcentreerd in Spanje en Franrijk - ruim 5 procent. De netto huurinkomsten stegen in lokale valuta met in totaal 6 procent, maar deze stijging werd tenietgedaan door koersdalingen van de Amerikaanse dollar en het pond sterling.

Belangrijke huurtransacties vonden volgens het onroerend-goedfonds plaats in grote kantoorgebouwen in Frankfurt en New York. Het pand in New York is nu volledig verhuurd. Rodamco zegt de belangen in relatief zwakkere centra te hebben verkocht.

Over het vorige boekjaar hadden de aandeelhouders van Rodamco ten aanzien van het dividend de keuze tussen een uitkering van 3,40 gulden in contanten of een uitkering van 7 procent in aandelen ten laste van de agio-reserve. Ongeveer 75 procent van de aandeelhouders koos voor dit laatste. Daardoor hoefde de onderneming een bedrag van 320 miljoen gulden niet als contant dividend uit te betalen.

Op basis van de gebruikelijke consolidatie steeg het directe beleggingsresultaat met 2 procent. Enerzijds het gevolg van gestegen rente-opbrengsten voortvloeiend uit de emissie van aandelen voor het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (ABP) - dat sinds 1 maart ondermeer voor 20 procent deelneemt in de regionale divisies van Rodamco - en anderzijds het gevolg van dalende renteopbrengsten door omvangrijke investeringen in lopende renovatieprojecten.