Ritzen wil beurs afhankelijk maken van studieprestatie

ROTTERDAM, 5 SEPT. Minister Ritzen (onderwijs) wil komend studiejaar voor alle studenten aan universiteiten en hogescholen de "tempobeurs' invoeren. In de propaedeuse moet de student minimaal 4 van de 42 studiepunten per jaar halen om zijn beurs te kunnen behouden. In de fase daarna wordt van hem jaarlijks een nog te bepalen aantal studiepunten geëist als hij wil voorkomen dat zijn beurs achteraf in een rentedragende lening wordt omgezet. Op die manier wil de minister in 1994 45 miljoen gulden bezuinigen, een bedrag dat volgens hem op zal lopen tot 100 miljoen gulden in 1996.

In het wetsvoorstel dat hij voor advies naar de Onderwijsraad heeft gezonden, maakt Ritzen duidelijk dat hij zelf wil kunnen bepalen hoeveel studiepunten studenten jaarlijks moeten halen. Voor de propaedeuse gaat hij voorlopig uit van minimaal vier studiepunten per jaar, maar als hij het nodig vindt kan hij dat aantal alsnog verhogen, zo schrijft hij. In de jaren na de propaedeuse zal de eis in elk geval hoger zijn, maar hoe hoog wil de minister laten afhangen van de uitkomsten van het onderzoek dat op dit moment wordt gedaan naar de haalbaarheid van verschillende normen.

Het interuniversitair studenten overleg is bang dat de maatregelen van de minister “een verdere verarming van het begrip academicus” betekent. De student moet zich beperken tot het absolute minimumprogramma dat punten oplevert, denkt het overleg. En studenten zulen "risicovolle studies', zoals de technische opleidingen, mijden.

Studenten die hun beurs moeten terugbetalen en dat meteen doen hoeven geen rente te betalen. De anderen betalen volgens de huidige stand van zaken 11,08 procent rente. Dat percentage is hoger dan nodig is voor het dekken van de kosten die de minister maakt, zo is gebleken uit interne berekeningen van het ministerie. Afhankelijk van het aantal studenten dat bovenop de basisbeurs een rentedragende lening sluit, levert dat de minister jaarlijks een winst op van tussen de honderd en tweehonderd miljoen gulden. Ritzen kondigt in zijn begroting een onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan aan. Minister Kok (financiën) verzet zich tot nu toe het het uitbreiden van de leenfaciliteit.