Resten kapel van Willibrord ontdekt

UTRECHT, 5 SEP. Onder het Domplein in Utrecht bevinden zich resten van een kapel die omstreeks 695 is gesticht door Willibrord, de grondlegger van het christendom in Nederland.

Hernieuwd onderzoek van oude opgravingsgegevens heeft dat aangetoond. Het gaat om de Heilige Kruiskapel, die Willibrord liet bouwen toen hij in 695 tot eerste bisschop van Utrecht was benoemd. Het kerkje werd in de vorige eeuw grotendeels gesloopt. Bij opgravingen in de jaren dertig werden funderingen en muurwerk gevonden en sindsdien was aangenomen dat de resten van de tiende eeuw dateerden.