Regiefout

IN DE TREIN met kwetsbare gevallen die Nederland uit Kroatië haalde, zaten ook een paar gewonde soldaten. Deze zeiden zo spoedig mogelijk terug maar het front te willen als ze weer zijn opgeknapt. Dat was eerlijk van hen, maar dit kan niet de bedoeling zijn van de Nederlandse ontheemdenhulp. Ons land is geen partij in het Joegoslavische conflict. Het streven is het schieten te stoppen en niet daartoe bij te dragen, al zou het slechts zijn door een handjevol geselecteerde combattanten op te kalefateren.

IN DE EERSTE Wereldoorlog heeft Nederland militairen van de strijdende partijen die hier verzeild raakten, geïnterneerd voor de duur van het conflict. Bij alle evidente verschillen tussen toen en nu is er één belangrijke overeenkomst: de soldaat die toevlucht zoekt in een vreemd land, geeft de strijd op. Als hij toch terugkeert naar het oorlogstoneel is dat misbruik van de gastvrijheid.

De moeilijkheid is alleen dat de normale sanctie op een dergelijk misbruik - uitzetting - de terugkerende soldaten alleen maar in de kaart speelt. Inroeping van het Haagse oorlogsrecht om hen net zoals in WO I op te sluiten gaat wat ver nu de territoriale integriteit van ons land niet direct op het spel staat.

DE AFFAIRE valt in elk geval niet af te doen met de reactie van het hoofd van de Nederlandse missie, mr.H.P.A.Nawijn van het departement van justitie, in het NOS-Journaal, dat gewonde soldaten ook kwetsbare gevallen zijn. Er is sprake van een duidelijke regiefout, die zowel de internationale inspanning van ons land de Joegoslavische troebelen te helpen beëindigen als het binnenlandse draagvlak voor de opvang van de ontheemden geen goed doet. Nawijn voelde zelf ook wel nattigheid want hij kondigde aan de kwestie op te zullen nemen met de Kroatische autoriteiten. Hopelijk hebben ook de selecteurs van Justitie hun les geleerd.