Pronk vol vertrouwen over kansen van PvdA

DEN HAAG, 5 SEPT. De "makke' van de eerste twee jaren van het kabinet Lubbers-Kok is dat er te veel over kosten werd gepraat en te weinig over de inhoud van het beleid. Het kabinet is zich echter aan het ontworstelen aan het altijd maar praten over geld en geeft, nu de sanering tot stand is gekomen, meer ruimte aan inhoudelijke zaken.

Dat zegt minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking in een vraaggesprek met deze krant. “Oogsten is een term die ik ver van mij afwerp maar we investeren nu meer in de cohesie van de samenleving. Daarbij komen de vraagstukken als sociale vernieuwing, de positie van minderheden, asielzoekers en het milieu meer inhoudelijk aan de orde. Ook de cohesie binnen het kabinet is gegroeid.”

Pronk is van mening dat het nu de goede kant op gaat en dat “de mensen in het land aan het ervaren zijn dat we echt bezig zijn met belangrijke thema's.”

Gevraagd of hij verwacht dat de kiezers daar straks ook blijk van zullen geven door te stemmen op de PvdA antwoordt hij optimistisch: “Als mensen dat ervaren dan moet dat ook als zodanig worden uitgedrukt bij verkiezingen. Ik heb wel de indruk dat mensen onderkennen dat de marathonloop van Kok heel bewust in die richting ging.”

Pronk vindt dat hij ook het recht heeft om iets te zeggen over de Nederlandse defensietaken, nu hij uit zijn begroting bijdraagt aan de vredesoperaties van Nederland in Cambodja. Zondag reist hij samen met minister Ter Beek via Bangkok naar het noordwesten van Cambodja en later in de week naar de hoofdstad Phnom Penh. Nederlandse troepen hebben de moeilijkste opdracht aan de grens met Thailand, tot nu toe heeft de Rode Khmer geweigerd de mariniers hun werk te laten doen.

Pronk is van mening dat de herstructurering van het leger te traag verloopt. Hij vraagt zich af of het "vredesdividend', de besparingen als gevolg van de ontspanning tussen Oost en West, wel gebruikt kan worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving. “Dat spreekt niet vanzelf. Het is de vraag of we het begrip "vrede' als vanzelfsprekend kunnen opvatten en of we deze besparingen niet nodig zullen hebben voor het tegengaan van nieuwe onzekerheden in de veiligheidssituatie. Kortom of we continu op Defensie kunnen bezuinigen.”

    • Willebrord Nieuwenhuis