Meer winst voor AVCB-groep

De netto winst van de verzekeringsgroep AVCB (Avéro Centraal Beheer) is in de eerste helft van dit jaar met 7 miljoen gulden gestegen tot 138 miljoen gulden. De omzet van de groep over deze periode bedraagt 2,9 miljard gulden, een stijging van 11 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. AVCB verwacht ook in het tweede halfjaar een bevredigende ontwikkeling, aldus de onderneming gisteren bij de bekendmaking van de cijfers.

Het eigen vermogen van AVCB steeg in het eerste halfjaar met 149 miljoen gulden tot 2,03 miljard gulden. Het belegde vermogen ging omhoog met 1,4 miljard gulden naar 22,8 miljard gulden.

De voorgenomen samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden voltooid. In het fusieproces met Interpolis uit Tilburg zijn volgens AVCB belangrijke stappen genomen. De verzekeringsgroep verwacht dat deze fusie in 1993 kan worden afgerond.