Grafiek: Roken is in Noorwegen het duurst. Een ...

Grafiek: Roken is in Noorwegen het duurst. Een pakje van 20 sigaretten kost in Noorwegen ruim 9,60 gulden. Dit komt neer op net geen vijftig cent per sigaret.

In Nederland betaalt men gemiddeld 3,74 gulden per pakje van 20 stuks. Spanje is veruit het goedkoopste land voor sigaretten. Daar ligt de prijs op 1,23 gulden. De prijs voor een pakje sigaretten hangt vooral af van de accijns die wordt geheven. In Denemarken kost een pakje 7,93 gulden. Hiervan gaat 6,74 gulden of bijna 85 procent naar de schatkist. De Verenigde Staten heffen de minste belasting, net geen dertig procent. In het kader van Europa '92 en het gelijktrekken van de hoogte van accijnzen binnen de EG hebben de ministers van financiën besloten dat de prijs van een pakje sigaretten exclusief BTW ten minste voor 57 procent moet bestaan uit accijnzen. Dit betekent voor landen die onder dit minimum vallen dat zij hun prijzen moeten aanpassen. “De prijs van een pakje sigaretten heeft duidelijk invloed op het aantal gerookte sigaretten”, meldt het European Bureau for Action on Smoking Prevention. “Een reële prijsstijging, dus zonder inflatie, van een pakje sigaretten met tien procent zorgt voor een daling van het aantal gerookte sigaretten met vier procent. Bij jongeren treedt dan naar schatting zelfs een daling op van rond de veertien procent.” (Onderzoek: Niek den Tex)