Gesloten inrichting jonge, Marokkaanse delinquenten

DEN HAAG, 5 SEPT. In Amsterdam komt een gesloten jeugdinrichting speciaal voor de behandeling van Marokkaanse jongens. Dat staat in de nota Justitiële jeugdinrichtingen van staatssecretaris Kosto (justitie) die gisteren is goedgekeurd door de ministerraad.

Het besluit een aparte voorziening voor Marokkaanse jongens te treffen is ingegeven door de grote criminaliteit in de hoofdstad onder deze groep. De problemen komen met name voort uit de grote werkloosheid onder buitenlandse jongeren, waaronder Marokkanen. De Amsterdamse politie heeft in het recente verleden verschillende projecten voor kansloze jongeren opgezet, waarin vooral veel aandacht wordt geschonken aan Marokkaanse jongens.

In justitiële jeugdinrichtingen is nu plaats voor 800 jongeren. De capaciteit neemt tot eind 1994 met 183 plaatsen toe. Het betreft 75 extra opvangplaatsen en 108 extra behandelplaatsen. De uitbreiding is volgens Kosto noodzakelijk door onder meer de toenemende criminaliteit onder jongeren en de bestaande wachtlijsten voor opname en behandeling in justitiële jeugdinrichtingen.

Het aantal opvangplaatsen voor meisjes wordt naar verhouding forser uitgebreid dan het aantal opvangplaatsen voor jongens. Bovendien wordt in één opvanginrichting een beperkt aantal plaatsen speciaal bestemd voor jongens bij wie behalve ernstige gedragsstoornissen sprake is van psychiatrische problemen.