Geen vrouwelijke kandidaat bij opvolging burgemeester Vos

DEN HAAG, 5 SEPT. Voor de opvolging van drs. M.W.M. Vos-van Gortel als burgemeester van Utrecht heeft zich geen enkele vrouwelijke kandidaat gemeld. Dit heeft de commissaris van de koningin in Utrecht, jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland gisteravond meegedeeld aan de gemeenteraad van die stad bij het in ontvangst nemen van de profielschets van de vertrouwenscommissie. Een van de wensen van de gemeenteraad is dat de nieuwe burgemeester een vrouw moet zijn.

Beelaerts meldde dat hij acht sollicitaties heeft ontvangen. Zeven kandidaten zijn lid van de VVD, vijf van hen zijn ook thans al burgemeester van een kleinere gemeente. De Utrechtse commissaris vermeldde tevens dat één kandidaat uit de niet-bestuurlijke hoek komt en één kandidaat een “semi-wetenschappelijke” functie bekleedt. Door die mededeling deden onmiddellijk geruchten de ronde dat het oud-Tweede Kamerlid prof.dr. J. Voorhoeve, die nu directeur is van het wetenschappelijk instituut Clingendaal, tot de kandidaten behoort. Ook de naam van ex-parlementariër drs. E. Nijpels, nu burgemeester van Breda, wordt genoemd. Hij zou een ontwijkend antwoord hebben gegeven op een vraag uit de gemeenteraad of hij van plan was zijn termijn vol te maken.

Volgens een deze week gepubliceerd regeringsstandpunt streeft het kabinet er naar meer vrouwen te benoemen in politiek en openbaar bestuur.

Pag 3: Gemeente is ontevreden met geringe invloed

Op dit moment zijn er in de 647 Nederlandse gemeenten slechts 57 vrouwelijke burgemeesters. Een van de maatregelen om daar verandering in te brengen is dat minister Dales (binnenlandse zaken) de commissarissen der koningin zal verzoeken de helft van de voordracht aan gemeentelijke vertrouwenscommissies te laten bestaan uit vrouwen. Bovendien zouden de commissarissen in de toekomst “zo mogelijk” ten minste één gekwalificeerde vrouwelijke kandidaat moeten opnemen in de voordracht aan de minister van binnenlandse zaken.

In de Utrechtse gemeenteraad werd gisteravond in het licht van het regeringsstandpunt de vraag gesteld of er aan de huidige stand van zaken nog wat te veranderen valt. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken is het niet mogelijk dat de sollicitatieprocedure wordt heropend. De sollicitatie-termijn voor burgemeestersvacatures bedraagt een maand.

In de Utrechtse gemeenteraad bestaat onvrede over de geringe invloed die zij heeft op de benoeming van een nieuwe burgemeester. Gistermiddag werd (met 20 stemmen voor en 19 stemmen tegen) een motie aanvaard waarin de minister van binnenlandse zaken en de Tweede Kamer worden opgeroepen om de voordracht van gemeentelijke vertrouwenscommissies bindend te verklaren. “Op dit moment is het instituut van vertrouwenscommissie niet meer dan een schaamlap om het ondemocratische karakter van burgemeestersbenoemingen te verhullen,” aldus het Utrechtse raadslid voor de fractie van Groen Links, J. van Leijenhorst.