"Eco-tax in EG onvoldoende'

BILTHOVEN, 5 SEPT. Mondiale invoering van een heffing op olie, de zogenoemde eco-tax, leidt op den duur tot een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) met ongeveer 12 procent. De verwachte temperatuurstijging zal daardoor ongeveer 5 procent minder zijn. Invoering van zo'n heffing alleen in de Europese Gemeenschap zal geen duidelijk effect op het toekomstig klimaat hebben.

Dit zijn enkele van de conclusies die zijn berekend met een nieuw computermodel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven heeft dit model, Escape, samen met de Climatic Research Unit in het Engelse Norwich ontwikkeld. Het model geeft nieuwe inzichten op het gebied van de problematiek van klimaatveranderingen.