Coberco en Imeko sluiten vrede

De zuivelcoöperatie Coberco in Zutphen en de melkpoederverwerker Imeko in Amersfoort hebben een akkoord bereikt over hun geschillen.

Het faillissement van Imeko-dochteronderneming Holland Dairy Products (HDP) zal volgens de curator eindigen met volledige betaling van alle schuldeisers. De geschillen zijn ontstaan in de tijd dat Imeko samenwerkte met de zuivelcoöperatie Heino Krause, die vorig jaar over werd genomen door Coberco. Volgens Imeko verslechterde de kwaliteit van de melkpoeder van Heino Krause halverwege 1990 aanzienlijk. Ook begon Heino Krause zelf met het verpakken, waardoor de samenwerking spaak liep. Na de overneming van Heino Krause door Coberco werd de levering van melkpoeder aan Imeko opgeschort in verband met verschil van mening over betalings- en leveringscondities. Dat leidde tot uitstel van betaling voor Imeko-dochter HDP en het faillissement van een ander onderdeel van Imeko, FPH. Het machinepark van FPH wordt overgenomen door T & O Pack Systems in Heino. De surséance van betaling van HDP is inmiddels opgeheven.