Arbeidsbureau vult meer vacatures

ROTTERDAM, 5 SEPT. De arbeidsbureaus hebben in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 72.000 vacatures vervuld. Dat is bijna 20 procent meer dan in het eerste halfjaar van 1991 toen ruim 60.000 vacatures werden vervuld. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers die het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) gisteren bekendmaakte.

Van de 72.000 vervulde vacatures werden er bijna 16.000 bezet met langdurig werklozen, ruim 7.500 met allochtonen, 26.000 met vrouwen en 30.500 met jongeren. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar is het aantal allochtonen dat de arbeidsbureaus plaatsten gestegen met 70 procent en het aantal vrouwen met bijna 30 procent.

De arbeidsbureaus werken sinds vorig jaar met concrete doelstellingen die jaarlijks worden bijgesteld. Volgens het CBA hadden de arbeidsbureaus halverwege dit jaar iets meer dan de helft (53 procent) van de taakstelling voor dit hele jaar gerealiseerd. Alleen de bemiddelingsresultaten voor de categorie langdurig werklozen blijven achter. Hoewel er sprake is van een toeneming met 2.592 ten opzichte van het eerste half jaar van 1991 (toen 13.104 langdurig werklozen aan een baan werden geholpen), bleef de "score' met 15.696 succesvolle bemiddelingen ruim 4.000 onder het doel.

Uit de cijfers blijkt dat de resultaten per regio sterk uiteenlopen. Koplopers zijn de arbeidsbureaus in de regio's Den Haag/Delft, Twente, Oost-Utrecht en Zuid-Limburg. Tot de achterblijvers behoren de bureaus in de regio's Gooi en Vechtstreek, Drenthe, Nijmegen/Rivierenland en Breda. Tezamen stonden bij de arbeidsbureaus ultimo juni bijna 783.000 werkzoekenden ingeschreven.