"Verdrag dringt technocratie terug'

Hieronder volgen enkele uitspraken van president Mitterrand, zoals hij die gisteravond op de Franse televisie deed in debatten met achtereenvolgens een groepje geselecteerde burgers, enkele journalisten en een van de leiders van de Nee-campgne, Philippe Séguin:

"Het Verdrag beschermt Frankrijk en Europa tegen het "laisser-aller' dat gevolgd zou zijn door de simpele toepassing van de Europese Akte (die voorziet in de vorming van de interne markt per 1 januari 1993).' "Met "Maastricht' wordt de technocratie teruggedrongen. Het verdrag geeft legitimiteit aan de Europese Raad. De Europese Raad van twaalf regeringsleiders en staatshoofden, die allen volgens algemeen kiesrecht zijn gekozen, nemen de beslissingen, de Commissie voert ze uit.' "In heel Frankrijk discussieert men over Europa en dat is de eerste keer. Maar er moet nog veel educatief werk worden gedaan.' "Spreken van een plebisciet (over mijn presidentschap) is absurd en zelfs een beetje belachelijk.' "Als het ja het wint dan zal dat een formidabel elan geven aan het gehele Europa van de Gemeenschap. Het nee zal zeer grote schade voor de geschiedenis van Frankrijk en de Fransen tot gevolg hebben.' "Zeven landen hebben gevraagd om (tot de EG) te mogen toetreden, zelfs Zwitserland. Denkt u dat Zwitserland kandidaat is omdat het werkloosheid wil hebben?'

"Europa ondersteunt de Franse landbouw. De boeren zouden al verdwenen zijn als er geen regels waren.'

"De Duitsers hebben een groot offer gebracht (door af te zien van de Duitse Mark in het kader van de monetaire eenwording). Dat is een grote overwinning voor de communautaire geest.'

"Frankrijk alleen kan de strijd met Japanse ondernemingen niet aan. Met een "ja' is het heel Europa dat antwoordt op het offensief van de Japanners.'

"Talrijke gevaren bedreigen ons die grensoverschrijdend zijn...Misdaad, drugs, mafia...Als Europa wordt bedreigd, kan het antwoord niet anders dan Europees zijn.'

Twee uitspraken van Philippe Séguin:

"Ongelukken onderweg, zoals het einde van de Europese Defensiegemeenschap in 1954, zijn vaak positief. Net zoals de politiek van de "lege stoel' van De Gaulle positief was.'

"Artikel 107 van het verdrag (over de Europese centrale bank) is een federale, liberale en technocratische afwijking.'