Verbetering

Door een fout is in het artikel Kan een kopie een onvervangbaar topstuk zijn? in de krant van gisteren de op een na laatste alinea verhaspeld. Er had moeten staan:

Maar dan nog rijst de vraag: kan een kopie een "onmisbaar' deel van ons cultuurgoed zijn? Zeker, zei de kunsthistoricus dr. B. Haak, expert van de minister, tijdens de hoorzitting bij voorbeeld al vertegenwoordiger van een bepaald type schilderkunst. Ook kunnen best twee gelijksoortige kunstwerken (zoals de bloemstillevens in Amsterdam en Rotterdam) als beschermd nationaal cultuurbezit worden aangewezen. De advocaat namens de minister, mr. C. Heijning, wees er op dat de lijst van beschermd cultuurbezit in particulier eigendom geen Ark van Noach is, waarop van iedere soort maar één mag worden toegelaten.