Uitkering voor voormalige Knil-militairen

DEN HAAG, 4 SEPT. Voormalige Knil-militairen krijgen een eenmalige uitkering van 7.500 gulden netto.

Voor de uitkering komen slechts in aanmerking Nederlanders die ten minste vijf jaar als dienst- of reserveplichtige bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (Knil) hebben gediend. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Een wetsvoorstel zal op korte termijn bij de Kamer worden ingediend. Dales schrijft in haar brief dat de regeling alleen is bedoeld voor de circa 1.800 militairen die na afloop van hun dienstverband door de zorg van de Nederlandse regering zijn teruggekeerd of overgebracht naar Nederland en die voor hun toenmalige verplichting geen pensioen krijgen. Wanneer een rechthebbende inmiddels is overleden, kan degene met wie hij gedurende zijn diensttijd bij het Knil getrouwd was, aanspraak maken op de uitkering.