Suzanne van Lohuizen, schrijfster van de ...

Suzanne van Lohuizen, schrijfster van de jeugdtheaterteksten Het huis van mijn leven en Heb je mijn kleine jongen niet gezien, heeft de Toneelschrijfprijs 1992 gewonnen, waaraan een bedrag is verbonden van 20.000 gulden, beschikbaar gesteld door het ministerie van WVC en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De prijs werd eerder gewonnen door Frans Strijards (1988), Judith Herzberg (1989) en Alex van Warmerdam en Arne Sierens (1990) en Jan Decorte (1991).