Spoorlijn van Randstad naar Gent blijft utopie

MIDDELBURG, 4 SEPT. Een spoorlijn vanuit Rotterdam en Den Haag direct naar het zuiden, via de koppen van de Zeeuwse eilanden naar het Belgische Gent. Voor de Zeeuwse treinreiziger zou het de reistijd naar de Randstad of de westkust van België aanmerkelijk bekorten. Een mooi plan, maar helaas een utopie.

Stedenbouwkundig ingenieur H. Schalkwijk uit Gouda presenteerde deze week zijn "ruimtelijke verkenning' voor de nieuwe spoorlijn aan de Nederlandse Spoorwegen, die hem de opdracht voor de studie had verstrekt. En ze waren er blij mee. Zelfs zo blij dat, zoals een woordvoerster opgewekt meldt, het plan een mooi plaatsje krijgt in een van de vele bureauladen die het NS-kantoor kent. Want de Nederlandse Spoorwegen hebben wel iets anders aan het hoofd dan een peperdure voorziening in een dunbevolkte provincie. De uitvoering van Rail 21, bijvoorbeeld, waarin de toekomstplannen van de Spoorwegen tot het jaar 2010 worden opgesomd. De nieuwe spoorverbinding door Zeeland komt daarin niet voor.

Waarom dan toch zo'n onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van zo'n spoorbaan. Zitten de Spoorwegen zo ruim in de financiën? Helemaal niet, vindt de NS-voorlichtster, maar het komt wel vaker voor dat de afdeling planologie "ver in de toekomst denkt', en studies verricht die uitsluitend voor intern gebruik zijn bestemd.

Het plan voor het onderzoek ontstond in 1989 toen het 150-jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen werd gevierd. “Tijdens een congres over het uiterlijk van het spoorwegennet na het jaar 2040, opperde een deelnemer dat een spoorbaan langs de Zeeuwse eilanden misschien wenselijk was. Wij hebben toen besloten er een onderzoekje naar te doen. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook aan uitvoering denken. Tenminste, niet op korte termijn.” Volgens de woordvoerster geen probleem, want: zo'n plan bederft niet. “Wij kunnen het tezijnertijd altijd weer uit de kast halen.”

Wethouder C.W. Veerhoek van de recreatiegemeente Westerschouwen vindt het plan "prima'. “Zo'n spoorlijn zou uitstekend passen in ons gemeentelijk beleid, dat gericht is op terugdringing van het autogebruik. Maar waar de NS de miljoenen vandaan moeten halen voor de aanleg, is mij een raadsel. In de wintermaanden is zo'n spoorverbinding moeilijk rendabel te maken.” Onderzoeker Schalkwijk laat zich er in zijn rapport niet over uit. Zijn opdracht strekte niet zo ver.