Sneeuwstormen duperen boeren in Nieuw-Zeeland

WELLINGTON, 4 SEPT. Zware sneeuwstormen die vorige week delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland troffen hebben rampzalige gevolgen voor de schapenboeren. In de regio Canterbury, rond de stad Christ Church, is de helft van de schapen doodgevroren en hebben bijna alle pasgeboren lammeren het leven gelaten. Slachthuizen in Canterbury zullen als gevolg van de massale sterfte onder schapen mogelijk personeel moeten ontslaan.

De New-Zealand Wool Board verwacht geen structurele gevolgen voor de wolmarkt als gevolg van het extreem koude weer. “We hebben 1 tot 1,5 miljoen lammeren verloren, maar op een totaal van 38 miljoen is dat een relatief beperkt aantal. Met name de boeren die zich op lamsvlees concentreren, hebben in Canterbury grote schade opgelopen, omdat de lamsvleesprijs dit jaar 50 procent hoger is dan vorig jaar”, aldus Lance Wiggins van de Wool Board.

Voor de wolboeren in Canterbury kwam de storm niettemin ook zeer ongelegen, omdat de internationale wolprijs voor het eerst sinds jaren weer een stijgende lijn vertoont. De Wool Board heeft bovendien de wolexport naar de landen van de voormalige Sovjet-Unie hervat, nadat deze was stopgezet omdat Moskou de wolrekening ter hoogte van 45 miljoen gulden niet had betaald. “Er is daarvoor nu een regeling getroffen; hoewel de wol onze kades niet verlaat voordat het geld op een Nieuwzeelandse bankrekening staat”, aldus Wiggins. De Wool Board heeft een overeenkomst met Rusland gesloten voor afname van 100.000 balen wol ter waarde van 90 miljoen gulden. In de topjaren was de Nieuwzeelandse wol-uitvoer naar de Sovjet-Unie drie keer zo groot.

De Nieuwzeelandse regering heeft de getroffen boeren in Canterbury financiële steun toegezegd ter hoogte van hetzelfde bedrag dat een particuliere geldinzameling zal opleveren. Verwacht wordt dat het zal gaan om ongeveer 450.000 gulden, een bijdrage die de Labour-oppositie als “deerniswekkend” heeft betiteld.

Veel boeren in Nieuw-Zeeland hebben hooi beschikbaar gesteld voor hun gedupeerde collega's in Canterbury, terwijl de transportbedrijven voor gratis vervoer zorgen.

    • Hans van Kregten