Serpentina, baronesse Loepie-de-Loep-Bombardemento

Ieder voorjaar logeer ik in een Frans bergdorp. Het dorp ligt dicht bij Spanje en soms hoor je iemand uit het dorp zeggen: “Ik ga vanmiddag even naar Spanje om inktvis te eten”.

In het bergdorp wonen twee dwergen: Serpentina Bombardemento en Baron Loepie-de-Loep. Serpentina Bombardemento is zo groot als een meisje van tien. Baron Loepie-de-Loep is zo groot als een jongen van acht. Maar doordat Baron Loepie-de-Loep altijd een hoge hoed draagt, lijkt hij groter. “Zet je hoed eens af als je durft”, roept Serpentina Bombardemento zodra ze Baron Loepie-de-Loep ziet. Baron Loepie-de-Loep zegt nooit iets terug. Het lijkt wel of Serpentina Bombardemento lucht voor hem is. Maar Victor, de hond van Baron de Loepie-de-Loep, begint te grommen als Serpentina in de buurt is. Als Baron Loepie-de-Loep 's morgens de deur uit gaat om een vers stokbrood te halen, neemt hij Pascalis mee. Pascalis was vroeger de knecht van de vader van Baron Loepie-de-Loep, van de oude Baron Loepie dus.

Maar toen de oude Baron Loepie een keer op beren ging jagen, werd hij opgegeten door een beer. Daarna is Pascalis de knecht van Loepie-de-Loep geworden. Pascalis ligt meestal onder een boom te slapen. Pascalis kan ook zittend slapen. Misschien kan Pascalis ook tijdens het lopen slapen. Pascalis lijkt in ieder geval net op een slaapwandelaar als hij achter Baron Loepiede-Loep aansjokt. Pascalis heeft niet veel te doen. Pascalis moet alleen iedere dag het stokbrood naar huis dragen voor Baron Loepie-de-Loep. Baron Loepie-de-Loep vindt het namelijk niet deftig om zelf met een stokbrood door het dorp te lopen.

“Arme Pascalis, iedere dag zie ik je met een stokbrood sjouwen. Wat heb je toch een hondeleven bij dat akelige dwergbaronnetje,” zegt Serpentina Bombardemento als ze Pascalis in de Dorpsstraat tegenkomt. Serpentina praat dan met opzet zo hard tegen de knecht dat Baron Loepie-de-Loep alles kan horen. Pascalis geeft nooit antwoord, hij begint altijd te geeuwen, de hond Victor begint altijd te grommen en Baron Loepie-de-Loep doet weer net of hij doof is.

In het dorp begrijpt niemand waarom Serpentina Bombardemento zo'n hekel aan Baron Loepie-de-Loep heeft. Baron Loepie-de-Loep doet geen vlieg kwaad en hij is heel geleerd. Zijn huis staat vol boeken en hij verzamelt vlinders. Bovendien heeft hij een heleboel geld geërfd en is hij niet gierig. Baron Loepie-de-Loep helpt iedere dorpeling die bij hem aanklopt. De dorpelingen vinden het zielig voor Baron Loepie-de-Loep dat hij geen vrouw heeft. Maar zelfs de armste meisjes uit het dorp willen niet met zo'n onderdeurtje als Baron Loepie-de-Loep trouwen. Van Pascalis hebben de dorpelingen gehoord dat Baron Loepie-de-Loep ooit verliefd was op Yvette, de dochter van de smid. Maar Yvette lachte Baron Loepie-de-Loep midden in zijn gezicht uit toen hij haar uitnodigde om samen met hem naar het dorpsfeest te gaan tijdens de kermis. Met Serpentina Bombardemento wil iedereen wel naar de kermis. Serpentina is de dochter van een schaapherder. Ze loopt altijd te zingen en ze kent alle planten. De dorpelingen zeggen dat Serpentina met dieren kan praten en dat zelfs de schuwe roofvogels naast haar neerstrijken als ze door de natuur loopt te dwalen. Serpentina is wel een dwergvrouwtje maar alles is mooi aan haar. “Ach, wat is het toch een popke. Het is net een plaatje,” zeggen de dorpelingen over Serpentina Bombardemento. Laatst was er weer een dorpsfeest tijdens de kermis. Het feest werd gehouden op een grasveld waar lampions waren opgehangen. Alle dorpelingen hadden zich verkleed. Baron Loepie-de-Loep droeg het kostuum van een stierenvechter. Zijn hond Victor droeg een koksmuts en een zonnebril. Zijn knecht Pascalis had een vergulde houten kroon op zijn hoofd gezet en zei dat hij een Franse koning was. En de bakker droeg een jagerskostuum met een houten geweer. Midden op de avond kwam er ineens een beer uit het donker te voorschijn. De beer was niet groot, misschien was het wel een jonge beer. Maar niettemin gromde de beer vervaarlijk.

Iedereen begon te gillen. De beer keek even om zich heen en stapte toen kordaat op Baron Loepie-de-Loep af. “Help, mijn vader is ook al opgegeten door een beer. Pascalis redt me,” riep Baron Loepie-de-Loep. Daarna viel hij flauw. Toen Baron Loepie-de-Loep zijn ogen weer open deed, zag hij dat de beer zijn hoofd had afgezet. Uit het berepak stak nu het hoofd van Serpentina Bombardemento die haar mooie donkere ogen op hem liet rusten. Baron de Loepie-de-Loep was zo opgelucht dat Serpentina Bombardemento geen beer was dat hij zijn armen om haar heen sloeg en haar spontaan begon te kussen. Niet lang daarna was er weer een feest in het dorp. Het was het bruilofstfeest van Serpentina Bombardemento en Baron Loepie-de-Loep. Serpentina heet nu officieel Baronesse Loepie-de-Loep-Bombardemento. Iedere morgen gaat Serpentina met Baron Loepie-de-Loep naar het dorp om een stokbrood te kopen. Op de terugweg draagt Serpentina het stokbrood. Pascalis is heel tevreden met de nieuwe situatie want nu kan hij de hele dag slapen. Ook de hond Victor is tevreden over Serpentina. Hij is opgehouden tegen haar te grommen.

    • Betty van Garrel