Schip Greenpeace terug in Eemshaven

EEMSHAVEN, 4 SEPT. Het actieschip Moby Dick van Greenpeace, dat sinds vannacht één uur in het Duitse deel van de Waddenzee, vlakbij de Nederlandse grens, voor anker lag om te voorkomen dat daar een booreiland van de Duitse oliemaatsachappij BEB naar aardgas zou boren, heeft die locatie rond het middaguur verlaten om naar de Eemshaven terug te varen.

“We hadden het gevoel dat we de boring toch niet meer konden tegenhouden”, aldus de milieu-organisatie. Kort daarvoor was het bewuste booreiland, Deutag I, de Moby Dick tot enkele honderden meters genaderd. Om vijf uur vanochtend had de Duitse waterpolitie Greenpeace gesommeerd de plek te verlaten. Greanpeace protesteert tegen de voorgenomen proefboringen, omdat gaswinning op deze plek volgens haar te grote gevaren oplevert voor het Waddenmilieu.