Scheuring tussen "nieuwe' en "oude' garde in top Veronica

Het rommelt al een jaar bij de omroep Veronica. Er woedt een machtsstrijd tussen de "oude' en "nieuwe' garde. Vanavond vergadert de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de omroep. De raad heeft de macht het huidige bestuur naar huis sturen.

ROTTERDAM, 4 SEPT. Directeur Radio Lex Harding geschorst, financieel adviseur Peter de Jager “de wacht aangezegd”, Kees Oversier, hoofd van de dienst Filmzaken, overgestapt naar RTL-4 en algemeen directeur Rob Out die meent dat de toekomst van Veronica op het spel staat en de leden oproept tot verzet tegen de huidige leiding.

Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Verenigingsraad dreigt een scheuring binnen de omroeptop. Inzet van het conflict is de positie van de "oude garde': de huidige mediadirecteur Rob Out, de geschorste directeur Radio Lex Harding en financieel adviseur Peter de Jager. Tegenover hen staat de "nieuwe garde': voorzitter Joop van der Reijden, directeur televisie Joop Daalmeijer en interim-manager Tiede Herrema. De twee kampen vechten een richtingenstrijd uit: de keus tussen trouw aan het huidige omroepbestel of het streven naar een commerciële omroep.

Peter de Jager, president-directeur van het (onafhankelijke) Veronica-blad, zegt dat hij gisteren door voorzitter Joop van der Reijden is verzocht op te stappen. Volgens De Jager wordt het vanavond “erop of eronder”. “Als de Verenigingsraad besluit dat Veronica moet opgaan in samenwerkingsverbanden met andere omroepen en zo haar identiteit verliest, dan moet er weer rust in de tent komen. Dat betekent dat de oude garde opstapt. Of de Raad fluit de huidige leiding terug, wat in de huidige verhoudingen betekent dat zij opstappen.”

Lex Harding werd deze week geschorst wegens zijn pogingen om, in samenwerking met Peter de Jager, een commercieel radiostation op te zetten. Harding vecht de schorsing aan via een kort geding, maar hoopt dat de schorsing vanavond door de Verenigingsraad ongedaan wordt gemaakt. Harding en Out leverden gisteren via de Telegraaf scherpe kritiek op de huidige leiding, die Veronica met een miljoenenschuld zou hebben opgezadeld, de omroep zou "bureaucratiseren', het Veronica-gevoel zou missen en de popmuziek “maar banaal” zou vinden. Vandaag riep Out op de redactionele pagina's van dezelfde krant op tot “verzet” tegen de huidige leiding.

Harding zegt beduusd te zijn over zijn plotselinge schorsing “na 25 jaar alles voor deze club te hebben overgehad”. Hij zegt slechts een voorstel voor een commerciële radio-omroep bij het bestuur te hebben ingediend. Omdat in de visie van Harding Veronica-radio in de toekomst onvermijdelijk zal “oplossen” in het nieuwe etherbestel, meende hij dat een commerciële afsplitsing, “met het oude Veronica-ideaal” gesteund had moeten worden. Dat hij toekomstige medewerkers zou hebben geworven onder de VOO-dj's, ontkent hij: “Ronselen is helemaal niet nodig. Toen ik met het plan kwam, werd ik haast onder de voet gelopen door mensen die mee wilden doen. Door collega's van Veronica, maar ook door financiers.”

Dat de raad vanavond Rob Out en de zijnen te hulp schiet, is niet uitgesloten, al heeft ze eerder dit jaar onderschreven dat Veronica binnen het huidige omroepbestel moet blijven. Een appèl aan het oude "piratengevoel' is al eerder effectief geweest. In september 1990 zegde de raad het vertrouwen op in voorzitter mr. W.J.M. Bordewijk, nadat deze een "loyaliteitsverklaring' aan het omroepbestel had opgesteld. Met Bordewijk werd het hele bestuur de laan uitgestuurd, op Out en T.J. Mondt na.

Ex- staatssecretaris en ex-voorzitter van de NOS Joop van der Reijden volgde in september 1990 Bordewijk op. Zijn komst baarde groot opzien. Voor algemeen directeur Out leek de benoeming een persoonlijke triomf: de CDA-politicus, die zich een bewonderaar toonde van Out, gaf Veronica in moeilijke tijden een respectabel uiterlijk. Veronica hing op dat moment een schorsing van zeven weken boven het hoofd, omdat de omroep via de in Luxemburg gevestigde Tornado bv. een aandeel van 8,5 miljoen had genomen in de commerciële zender RTL-Véronique (nu RTL-4). De aandelen waren eerder dat jaar met grote winst doorverkocht aan Elsevier/NDU. De Raad van State maakte de straf later ongedaan.

In januari maakte Veronica bekend binnen het huidige omroepbestel te willen blijven. De liefde tussen Out en voorzitter Van der Reijden bleek inmiddels bekoeld. Volgens Out zaten ze “op een andere golflengte” en had de nieuwe voorzitter “een Veronica-vreemde vergadercultuur” ingevoerd. Een maand later volgde een conflict tussen Out en Joop Daalmeijer, directeur televisie. Daalmeijer verweet Out zijn pogingen om de afdeling informatie op te waarderen, te frustreren. Out antwoorde met een interview in de Telegraaf, waarin hij zei dat er een "coup' tegen hem werd beraamd. Out, die de omroep leidde als een familiebedrijf, wilde ook terug naar een compacte omroep van circa vijftig mensen. Daalmeijer wilde juist een grote omroep, die zoveel mogelijk produkties in eigen huis maakte.

Harding en De Jager spreken nu van “een richtingenstrijd”, met als resultaat “een leegloop van bijna een kwart van het personeel” en “een volstrekte bestuurlijke chaos”. Begin april oordeelde het bureau KPMG, dat onderzoek had gedaan naar het management van Veronica, negatief over de manier waarop Rob Out de omroep leidde. Interim-manager Tiede Herrema werd benoemd, die "naast' Out zou komen te staan en zich met de praktische kant van Veronica zou bezighouden. Out zou zich als "media-directeur' slechts met de creatieve leiding bezighouden.

Met de oproep tot verzet door Rob Out en de zijnen is de situatie nu op de spits gedreven. Een woordvoerder van Veronica ontkent niet er momenteel “grote onrust in de tent” bestaat. Noch dat er “een miljoenentekort” bestaat, maar dat zou een gevolg zijn van de nieuwe zenderindeling, waardoor de publieke omroepen meer zendtijd met hetzelfde budget moeten invullen. Hij is ervan overtuigd dat de Verenigingsraad zich vanavond achter de leiding schaart. “Er wordt hier een complete hetze gevoerd, die blijkens het vooroverleg met leden van de Verenigingsraad voor hen ook als een volstrekte verrassing komt.” Voorzitter Joop van der Reijden was niet voor commentaar bereikbaar.

    • Coen van Zwol