Operationele winst Elsevier 30 pct. omhoog

ROTTERDAM, 4 SEPT. De operationele winst van het uitgeversconcern Elsevier is in de eerste zes maanden van dit jaar met 30,7 procent gestegen tot 282,3 miljoen gulden. De forse winststijging is mede veroorzaakt doordat de resultaten van het vorig jaar overgenomen Pergamon Press, in tegenstelling tot 1991, het volle halfjaar meetellen.

Dat heeft Elsevier vanmiddag bekendgemaakt. De raad van bestuur handhaaft de eerder uitgesproken prognose dat het bedrijfsresultaat over 1992 “met tenminste” 15 procent zal stijgen en de winst met 25 procent.

Elsevier schrijft het hogere resultaat over de eerste zes maanden toe aan een “bevredigende groei” van de wetenschappelijke-, professionele- en vakinformatie-activiteiten. De operationele winst van de sector publieksinformatie daalde als gevolg van lagere advertentie-inkomsten bij de Dagbladunie, uitgever van ondermeer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad.

De winst over het eerste halfjaar kwam uit op 266,4 miljoen gulden, een stijging van 36,1 procent, mede dankzij de boekwinst van 54 miljoen gulden bij de verkoop van de deelneming van 19 procent in RTL-4. De netto omzet steeg met 11,7 procent tot 1.225,9 miljoen gulden, tegen 1.082,2 miljoen over de overeenkomstige periode vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat (na belasting) steeg met 16,9 procent tot 226,4 miljoen gulden. De gedeeltelijke besteding van de "oorlogskas' voor de acquisitie van Pergamon in mei 1991 leidde tot lagere rentebaten. Het bedrijfsresultaat per aandeel steeg van 3,00 gulden tot 3,47 gulden, ofwel 15,6 procent.

Elsevier verwacht dat de resultaten bij de wetenschappelijke-, professionele- en vakinformatie-activiteiten in de tweede helft van dit jaar verder zullen toenemen. De raad van bestuur kondigde vanmorgen aan dat de verdere daling van het advertentievolume bij de Dagbladunie zal worden gecompenseerd met reeds in gang gezette kostenbesparingen. Zo is ondermeer bij de Dagbladunie een personeelsstop van kracht.

Bij de andere grote Nederlandse uitgevers maakte Wolters Kluwer, waarvan de halfjaarwinst 39,4 procent steeg (tot 109,3 miljoen), eerder bekend voor dit jaar een 20 procent hogere netto winst te verwachten. VNU boekte een 5,6 procent hogere halfjaarwinst (54 miljoen) en verwacht een 5 procent hogere netto jaarwinst.