Natuurgroepen trekken eigen onderzoek naar rivierdijkverzwaring in

DEN HAAG, 4 SEPT. De natuurbeschermingsorganisaties hebben hun onderzoek naar het omstreden programma van Rijkswaterstaat voor de versterking van rivierdijken ingetrokken.

Dit omdat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) een eigen, onafhankelijk, onderzoek naar de uitgangspunten van de dijkverzwaring heeft ingesteld.

Dat blijkt uit een brief van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en Stichting Het Geldersch Landschap aan de minister van verkeer en waterstaat. De stichtingen schrijven dat hun onderzoek “overbodig” is geworden, maar vragen de minister wel nadrukkelijk nauw betrokken te worden bij het onderzoek.

De natuurbeschermingsorganisaties hadden het Waterloopkundig Laboratorium in Delft in juli opdracht gegeven voor een vooronderzoek (kosten 20.000 gulden) naar de uitgangspunten van dijkverzwaring. Het lag in de bedoeling de Tweede Kamer en later de minister zo ver te krijgen het dijkverzwaringsprogramma te staken, dan wel zodanig aan te passen dat de natuur- en cultuurschade die met het programma gepaard gaat, tot een minimum wordt beperkt.

Kort nadat de stichtingen hun onderzoek hadden aangekondigd, maakte Verkeer en Waterstaat, onder druk van toenemende kritiek op het programma van rivierdijkverzwaring, bekend een eigen onafhankelijk onderzoek te zullen laten uitvoeren. Ook de minister schakelde daarvoor ondermeer het Waterloopkundig Laboratorium in. Anders dan de natuurbeschermingsorganisaties wenst de minister niet dat de voortgang van de verzwaring van de rivierdijken door het onderzoek wordt vertraagd.

Het Geldersch Landschap is geïrriteerd door het feit dat de minister de natuurbeschermingsorganisaties niet vooraf op de hoogte heeft gesteld van haar onderzoek. “De minister heeft ons het initiatief uit handen genomen zonder enig overleg. Dat verdient niet de schoonheidsprijs”, aldus ir. W.M.J. den Boer, directeur van Het Geldersch Landschap.