"Leger VS is niet voor sociale steun'

De Amerikaanse regering heeft herhaaldelijk verzekerd dat de binnenlandse politiek geen invloed zal uitoefenen op het militaire beleid, nu dat na de beëindiging van de Koude Oorlog opnieuw gestalte moet worden gegeven. Niettemin heeft de regering tot een aantal beleidswijzigingen besloten die de herverkiezingscampagne van president Bush duidelijk ten goede komen.

President Bush maakte deze week bekend dat de regering de Homestead-luchtmachtbasis, verwoest door een tornado, zal herbouwen. Bush motiveerde het besluit met de economische voordelen van de basis en bestemde honderden miljoenen dollar aan de wederopbouw - hoewel de basis na een onderzoek door een onafhankelijke commissie nauwelijks aan sluiting was ontsnapt.

De regering heeft ook haar langdurige oppositie tegen twee bestedingsprioriteiten van het Congres opgegeven. Die hebben betrekking op de ontwikkeling van het V-22 Osprey-vliegtuig voor de marine en de modernisering van de M-1-tank. Bovendien zet de regering de controversiële verkoop van gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië en Taiwan nu door. Al die besluiten komen de werkgelegenheid in Texas, Michigan, Florida en Ohio ten goede - staten die van groot belang zijn voor de herverkiezing van Bush.

De president maakte de verkoop van 150 F-16's aan Taiwan woensdag bekend in de fabriek van General Dynamics in Fort Worth, waar het toestel wordt gemaakt. Bij andere tussenstops tijdens zijn campagne in Texas en South Dakota had de president die dag goed nieuws voor de boeren, in de vorm van stijgende graanexportsubsidies en de toewijzing van 755 miljoen dollar aan rampenfondsen.

Regeringsfunctionarissen hebben tegengesproken dat hun beleid wordt beïnvloed door de verkiezingen; alle beslissingen zouden op grond van de nationale veiligheid zijn genomen. Niettemin doet het tijdstip van de bekendmakingen (vice-president Dan Quayle onthulde het besluit over de M-1 vorige week in Michigan) anders vermoeden. “Hij neemt deze beslissingen ad hoc in de laatste drie of vier maanden van een verkiezingscampagne, en elke beslissing is hoogst verdacht”, zei woensdag Les Aspin, lid van het Huis van Afgevaardigden, Democraat en voorzitter van de commissie van de strijdkrachten.

Vooral minister van defensie Dick Cheney heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat defensie-besluiten die worden genomen op grond van de beperkte politieke belangen de nationale veiligheid kunnen bedreigen. Door geld te steken in onnodige wapensystemen of reserve-eenheden of eenheden van de Nationale Garde in electorale thuisbases, zo heet het, geeft het Congres geld uit dat besteed zou kunnen worden aan zinniger doeleinden als opleiding en ondersteuning van troepeneenheden.

“Er is maar een reden om er een ministerie van defensie op na te houden”, zo zei Cheney in maart in een karakteristiek opmerking. “Wij zijn geen instantie voor sociale steun. We zijn er maar voor één reden: klaar staan om te kunnen vechten en te kunnen winnen als er een beroep op ons wordt gedaan.”

Een van de opvallendste voorbeelden van een plotselinge koerswijziging betreft de M-1 en de nieuwere versie daarvan, de M-1A1. “We hebben achtduizend M-1-tanks in voorraad”, zei in januari onderminister van defensie Donald J. Atwood. “Er zijn voorlopig niet meer tanks nodig. De M-1 heeft al bewezen de beste tank ter wereld te zijn. Er is dus geen dwingende noodzaak om hem uit te rusten met nieuwe technologie.” De regering vroeg het Congres 225 miljoen dollar, toegewezen voor de modernisering van de tanks, naar het ministerie van financiën terug te sturen.

Niet-militaire overwegingen lijken ook in aanzienlijke mate te hebben meegespeeld in het besluit van Bush, nauwelijks een week later, om het voor 80 procent verwoeste Homestead weer op te bouwen. Op de basis werken achtduizend militairen en burgers die voor in totaal 152 miljoen dollar per jaar bijdragen aan de lokale economie.

In juni 1991 zette de onafhankelijke commissie die onderzoekt of bases moeten worden gesloten of ingekrompen Homestead op een lijst van “mogelijk te sluiten” bases. daarbij werd aangevoerd dat de basis in het drukke Zuid-Florida niet zou kunnen worden uitgebreid.

De luchtmacht evenwel voerde aan dat Homestead een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de drugshandel en van strategisch belang is bij het afweren van een potentiële bedreiging uit Cuba of Zuid-Amerika. Bij zijn besluit voerde Bush militaire èn economische redenen aan. Die redenen mogen zin hebben, zo vinden waarnemers, het geeft te denken dat Bush besluit tot wederopbouw zonder nog eens goed te kijken of de basis wel nodig is. “Hebben ze echt binnen een week de hele basis onder de loep genomen en besloten dat die absoluut nodig is voor de Amerikaanse veiligheid? Zet mij maar bij de sceptici”, zo zei Gordon Adams, directeur van een onderzoeksbureau op het gebied van de defensiebegroting.

    • John Lancaster