Kohl wil één plan voor financiering

BONN, 4 SEPT. Kanselier Helmut Kohl wil om aan extra geld voor investeringen in Oost-Duitsland te komen elementen uit de voorstellen die daarvoor de afgelopen dagen uit de CDU/CSU zijn gekomen bundelen tot één plan. Dat zou voor hogere inkomens verplichte renteloze leningen en/of een laagrentende Duitsland-lening kunnen omvatten en daarnaast een zogenoemd nationaal “solidariteitspakt” over inkomensmatiging.

Kohl wil dat over zo'n nog nader te concretiseren pakket wordt onderhandeld met SPD en FDP en werkgevers en werknemers, zei hij gisteren op een besloten studiebijeenkomst van de CDU-top. De reacties uit FDP en CSU, die net zulke bijeenkomsten hielden, bleken direct afwijzend (FDP) tot overwegend negatief (CSU). De SPD, die op zichzelf wel wil praten over meer inkomensafhankelijke heffingen, verweet de regeringscoalitie dat haar politiek een “naakte chaos” is.

Volgens minister Theo Waigel (CSU, financiën), die eerder deze week kwam met het voorstel van een Duitsland-lening, kan de Duitse eenwording ook zonder verdere belastingverhoging worden gefinancierd. Voorwaarden daarvoor zijn dat er de komende jaren een economische groei van circa twee procent is, dat de federale overheid en de deelstaten hun uitgavengroei beperken tot maximaal 2,5 respectievelijk 3 procent en dat loon- en salarisstijgingen niet opnieuw boven de produktiviteitsgroei uitgaan.

Ook de FDP voelt niets voor belastingverhoging, welke naam er ook aan wordt gegeven. Werkgevers en banken zijn dat met de FDP eens.

    • J.M. Bik